Położna środowiskowa

Położna środowiskowa

Położna środowiskowa

Położna środowiskowa

Położna to zawód polegający na pełnieniu wszelkich świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą oraz noworodkiem. 
Położna może także samodzielnie udzielać określonych jej specjalizacją świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych. 
Oferta naszego Centrum Zdrowia rodziny obejmuje:
- Edukacje w zakresie planowania rodziny,
- Opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu,
- Opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem i rodziną,
- Opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych,
- Opiekę nad kobieta w każdym okresie jej życia.
W zakresie medycyny rodzinnej, położna naszej przychodni w Kamionkach - Lic.poł. Agnieszka Borkiewicz udziela:
- Wizyt edukacji przedporodowej od 21 tygodnia ciąży
- Wizyt patronażowych po urodzeniu dziecka
- Wizyt po operacjach ginekologicznych
Zapraszamy do kontaktu! 

 

Wstecz do podglądu aktualności

ul. Mostowa 12, Kamionki
kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl
885 029 029