Teleporady

Teleporady

W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w celu poprawy dostępności do świadczeń medycznych, udostępniamy konsultacje w formie teleporad z następującymi lekarzami:

Świadczenia medycyny rodzinnej w ramach NFZ, dla pacjentw zadeklarowanych do lekarzy POZ naszej placówki:

 • Internista
 • Pediatra

Świadczenia udzielane na zasadach komercyjnych dla pacjentów prywatnych lub posiadających pakiety medyczne. 

 • Chirurg naczyniowiec
 • Chirurg ogólny
 • Dietetyk
 • Endokrynolog
 • Ginekolog
 • Internista
 • Kardiolog
 • Pediatra
 • Psycholog
 • Psychiatra

Szczegóły dotyczące zakresu udzielanych świadczeń oraz rejestracja pod numerami 885 029 029 i 775 029 029.

Rejestracja udziela również informacji, którzy lekarze i w jakim zakresie udzielają świadczeń w formie ambulatoryjnej.

Jednocześnie informujemy, że nasza poradnia jest otwarta dla pacjentów i zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ przyjmuje pacjentów lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz lekarzy spcjalistów. 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7662.html

ul. Mostowa 12, Kamionki
kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl
885 029 029