Dr n. med. Magdalena Muszyńska - ginekolog

DR N. MED. MAGDALENA MUSZYŃSKA

W latach 2014-2016 realizowała studia na Uniwersytecie w Grecji oraz Portugalii. W 2016 roku uzyskała tytuł zawodowego lekarza. W 2017 roku ukończyła staż podyplomowy, który był realizowany częściowo we Włoszech oraz Polsce. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Katedrze i Klinice Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W 2018 roku ukończyła kurs "Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej". Obecnie pracuje w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu przy ulicy Polnej gdzie w roku 2024 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.
Interesuje się tematyką technik endoskopowych w ginekologii oraz uroginekologią.

ul. Mostowa 12, Kamionki
kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl
885 029 029